Thẻ: đi bộ thể dục

  • Cách đi bộ trên máy chạy bộ

    Đi bộ buổi sáng với máy chạy bộ

    Có rất nhiều người cho rằng chỉ có chạy bộ mới giúp cơ thể khỏe mạnh còn đi bộ sẽ khiến cho chân bạn bị to ra và chậm chạp hơn. Không hẳn là như vậy, nếu bạn biết đi một cách đúng cách thì nó sẽ còn có nhiều tác dụng thần kì hơn